Kohottakaa MLM:n alle yhdistymisen punainen lippu uuden tilanteen tehtävien täyttämiseksi!

A continuación publicamos un documento sobre el 130º aniversario del nacimiento del Presidente Mao Tse-tung y sobre el 1º aniversario de la fundación de la Liga Comunista Internacional en finlandés, que fue publicada en Punalippu.

Kaikkien maiden proletaarit, liittykää yhteen!

Puheenjohtaja Mao Tse-tungin 130. syntymävuoden keskellä juhlistakaa Kansainvälisen Kommunistien Liiton ensimmäistä vuosipäivää:

Kohottakaa MLM:n alle yhdistymisen punainen lippu uuden tilanteen tehtävien täyttämiseksi!

Kansainvälisen Kommunistien Liiton (KKL) perustamisen ensimmäisenä vuosipäivänä lähetämme lujan proletaariset terveisemme kansainväliselle proletariaatille ja maailman kansoille. Tervehdyksemme on lähetetty Kansainväliselle kommunistiselle liikkeelle ja kansansodille, jotka keskellä proletaarisen maailmanvallankumouksen uusia myrskyjä ja taantumuksen kiihtyviä hyökkäyksiä taistelevat antaakseen suuntaa ja johtoa: Luomalla ja takomalla kommunistisia puolueita taisteluvälineinä poliittisen vallan valtaamiseen. Syvällä proletaarisen internationalismin tunteella välitämme tällä hetkellä leimuavat tervehdyksemme Palestiinan kansallisen vastarinnan sankarillisille taisteluille!

Tänä vuonna kommunistit ja vallankumoukselliset juhlistavat suuren ruorimiehen 130 vuotta, puheenjohtaja Mao Tse-tungin, joka johti henkilökohtaisesti proletariaatin kahta suurta merkkipaalua; Kiinan vallankumousta, joka avasi uusdemokraattisen vallankumouksen tien sorretuissa maissa; sekä Suurta proletaarista kulttuurivallankumousta, jättiläismäistä taistelua joka kasteli siemeniä kaikkialla maailmassa, joka kukoisti nykyisiin kansansotiin ja uuteen aaltoon lujassa taistelussa kommunististen puolueiden rekonstituoimiseksi maoismin komennolla useissa maissa kautta maailman. Puheenjohtaja Mao Tse-tungin kanssa proletaarinen liike on kehittänyt kaikkein voimakkaimman ja voittamattoman aseensa, ideologiansa marxismin, kolmanteen vaiheeseen; marxismi-leninismi-maoismiksi, aseeksi jolla proletariaatti ja maailman kansat tulevat lakaisemaan imperialismin ja taantumuksen maan päältä.

Luokkavihalla tuomitsemme kaiken revisionismin ja opportunismin. Kapitalismin restauraatio Kiinassa jätti kommunistit ilman tukialuetta proletaariselle maailmanvallankumoukselle. Torjumme taantumuksellisen Xi Jinpingin, joka “Xi Jinpingin ajattelullaan” ja fasistisella “sosialismilla kiinalaisin erityispiirtein” yrittää hämätä maailman kansoja sosialismin merkityksestä ja taistelusta imperialismia vastaan. Mutta proletariaatille ei ole lopullista tappiota; Kuten puheenjohtaja Mao osoitti, kansan ainoa logiikka on taistella, epäonnistua, taistella taas, epäonnistua taas, ja niin edelleen, voittoon saakka. Kapitalismin restauraatiot SNTL:ssa 1956 ja Kiinassa 1976 eivät voi pysäyttää kansainvälisen proletariaatin vallankumouksellista marssia tiellä lopulliseen valtaanastumiseen. Nämä tappiot ovat vain vaiheita vallankumouksen ja vastavallankumouksen välisen ristiriidan kehityksessä, mistä me otamme opiksi estääksemme restauraatiot tulevaisuudessa.

Kansainvälinen kommunistinen liike ja kansallinen vapautusliike ovat käymässä läpi ratkaisevia hetkiä, todistamme käännekohdan alkua taistelussa vallankumouksen ja vastavallankumouksen välillä, vallankumousten uuden ajanjakson avautumista proletaarisessa maailmanvallankumouksessa.

Täsmälleen vuosi sitten proletariaatin uuden kansainvälisen järjestön – Kansainvälisen Kommunistien Liiton – perustaminen julistettiin luokkaylpeydellä ja sankaruudella. 15 kommunistista puoluetta ja järjestöä yhdistyivät Yhdistyneessä Maolaisessa Kansainvälisessä Konferenssissa (YMKK) kolmen peruslinjan ympärille: 1) maoismi 2) taistelu revisionismia vastaan ja 3) proletaarinen maailmanvallankumous. Poliittinen ja periaatejulkilausuma määritteli KKL:n perustamisen; “askel meidän jälleenyhdistymisellemme ja kansainvälisen kommunistisen liikkeen hajaannuksen ylittämiselle on tullut tehdyksi, ja uusi vaihe organisoidussa taistelussa Kommunistisen Internationaalin rekonstituoimiseksi maoismin komennolla ja opastuksella on tullut avatuksi”.

Vuosi tämän tapahtuman jälkeen, objektiivista maailmantilannetta luonnehtii perusristiriitojen edelleenkiihtyminen, erityisesti pääristiriidan imperialismin ja sorrettujen kansojen ja kansakuntien välillä. Imperialismin vaiheessa olevan kapitalismin yleiskriisi on kehittynyt korkeampaan huippuunsa, jossa tapahtuu suurimerkityksellisiä mullistuksia ja purkauksia. Taloudellisesti, tällä hetkellä avautuu imperialistisen maailmanjärjestelmän syvin kriisi sitten toisen maailmansodan, muodostaen perustan vakaville poliittisille kriiseille, jotka vuorostaan syventävät taloudellista kriisiä. USA:n imperialismi, ainoana hegemonisena supervaltana, on laskussa ja yrittää kaikin keinoin edistää strategista päämääräänsä asemansa ylläpitämisestä ja laajentamisesta, vaikka se kokeekin yhä vaikeammaksi toteuttaa päämääräänsä riistää ydinsupervallan asema venäläiseltä imperialismilta ja sitoa sosiali-imperialistista Kiinaa. Epäonnistumisen jälkeen Syyriassa ja Afganistanissa, myöskin sodan kehitys Ukrainassa on selvä lisäesimerkki imperialismin poliittisen kriisin saavuttamasta ulottuvuudesta, ja uusimme kantamme että “Ainoa tie eteenpäin Ukrainan kansalle on nojautua omiin voimiinsa ja puolustaa kansakuntaa ulkomaista maahantunkeutujaa ja maata myyviä pettureita vastaan”. Imperialistienvälisestä ristiriidasta avautuu tendenssi imperialistisen sodan laajentamiseksi, mitä tällä hetkellä ilmaisee voimakas paine asevarusteluun, militarismiin ja heidän epäonnistuneen vastavallankumouksellisen offensiivinsa jälleenkiihdyttämiseen. Säilyttääkseen asemansa, USA:n imperialismi voimistaa hegemonisia pyyteitään yli liittoumiensa ja liittolaistensa, erityisesti NATO-maiden, mutta vaihtona se syventää kriisiä ja osoittaa luonnettaan “savijalkaisena jättiläisenä”. Vaikkakin on selviä ja tiettyjä uuden maailmansodan esitaisteluita, se ei ole välitön uhka ja kommunistien tehtävänä on johtaa kaikkia voimia, jotka ovat liikekannalla tämän tilanteen edessä ja jotka ovat vaistonvaraisesti kääntymässä imperialismia vastaan. Periaatejulistuksen arvio, että “… liike imperialistista sotaa vastaan tulee kasvamaan yhdessä luokan riiston ja sorron vastaisen kapinan ja joukkojen kasvavan köyhyyden kanssa…” osoittautui oikeaksi ja eteenpäin katsovaksi. Sorrettujen maiden joukkoliikkeiden lisäksi myös työläisten ja kansan taistelut imperialistisissa maissa kiihtyivät, korostaen täten joukkojen suuria kapinointia Ranskassa.

Kansainvälisen proletariaatin ja sorrettujen kansojen ja kansakuntien puolella näemme, että vallankumousten uusi aalto – epätasaisessa kehityksessä – on avautumassa. Marxilais-leniniläis-maolaisten puolueiden johtamat kansansodat Perussa, Intiassa, Turkissa ja Filippiineillä, proletaarisen maailmanvallankumouksen strategisina akseleina, eivät vain kestäneet vastavallankumouksen hyökkäyksiä, vaan kehittivät uusia aloitteita ja kykenivät etenemään, uusien kansansotien ollessa valmisteilla. Sorretuissa maissa talonpoikaisliikkeet jatkavat kehittymistä valtavassa mittakaavassa, ja missä vain ne ovat proletaarisen johdon alla, niiden rooli päävoimana uusdemokraattisessa vallankumouksessa imperialismia, feodalismia ja byrokraattista kapitalismia vastaan tulee selväksi. Palestiinan kansallisen vastarintasodan offensiivin myötä, ei uuteen vaiheeseen astunut vain taistelu vapaan, itsemääräävän Palestiinan puolesta, vaan se myöskin suosii olosuhteita imperialisminvastaiselle taistelulle maailmanmitassa, ollen “terävä keihäs, joka on isketty imperialistiseen petoon, joka esimerkillään se innostaa ja kutsuu proletariaattia ja maailman sorrettuja kansoja taisteluun ja vastarintaan”, kuten sanoimme kannanotossamme 8. lokakuuta. Uusinnamme tässä kutsumme, että sen täytyy olla kommunistien, joiden täytyy ottaa johto tässä liikkeessä sen universaalin opetuksen soveltamiseksi, että kansakunnan vapautuminen imperialismin alta voi olla voitokas vain proletaarisen johdon alla.

Toverit, eikö maailmantilanteen kehitys oli erinomainen todiste siitä, että KKL:n perustaminen tapahtui juuri oikeaan aikaan? Että taistelu kommunistien jälleenyhdistämiseksi maailmanmitassa vastaa objektiivisen tilanteen tarvetta? Katsomme että oleelliset arviot ja määritelmät Periaatejulkilausumassa saivat ilmaisunsa tässä tilanteessa ja ovat tulleet täytetyiksi, että se on hyvä lähtökohta taistelun kehittämiselle proletaarisen ideologian syvemmän ymmärryksen puolesta sovellettuna konkreettisiin olosuhteisiin. YMKK:ssa kahden linjan taistelun kautta saavutettua vallankumouksellista yhtenäisyyttä suurten klassikoiden Marxin, Engelsin, Leninin, Stalinin ja puheenjohtaja Mao Tse-tungin lipun alla täytyy kehittää elävänä yhtenäisyytenä, jota täytyy entisestään lujittaa ja laajentaa syventämällä keskustelua ja voimistamalla kahden linjan taistelua. Nojatkaamme lujasta Stalinin opetuksiin, joka keskellä Kommunistisen Internationaalin rakentamista vaatimalla vaati kahden linjan taistelun kehittämistä ei “abstrakisti, vaan konkreettisesti, poliittisen tilanteen pohjalta” jossa kommunistit kehittävät taisteluaan.

KKL:n olemassaolon ensimmäisen vuoden aikana tehtiin kaiken kaikkiaan kymmenen julkilausumaa ja päätöslauselmaa, sekä viisi kampanjaa kansainvälisin tapahtumin ja juhlallisuuksin ja sadoin aktioin, jotka kaikuivat yli 25 maassa. KKL:n järjestämät tai tukemat kansainväliset tapahtumat ja aktiviteetit kykenivät ulottamaan piirinsä myös KKL:n jäsenjärjestöjen yli, ja ne olivat tärkeitä askelia pirstoutumista ja hajaannusta vastaan. Tervehdimme kaikkia puolueita, järjestöjä ja tovereita, jotka antoivat panoksensa näiden aktiviteettien täyttämiseen. Saavutustemme ohella meidän on tunnustettava rajoittuneisuutemme ja heikkoutemme voidaksemme lujittaa ja syventää näitä askeleita. Kansainvälisen kommunistisen liikkeen kohtaama tilanne on monimutkainen ja haasteet ovat suuria. Näin ollen on ratkaisevan tärkeää panna täytäntöön KKL:n perustamisessa asetetut tehtävät, päätöslauselmissamme ja julkilausumissamme määritellyt päämäärät lisääntyvällä säännöllisyydellä ja tietoisuudella, taistellen subjektivismia vastaan. Edelleen, anti-imperialististen aktiviteettien kehittäminen, jonka akselina täytyy olla kansansotien puolustus ja tuki, on tällä hetkellä ratkaisevan tärkeää KKL:n rivien laajentamiseksi ja jäsenjärjestöjen pohjan laajentamiseksi.

KKL:n perustaminen oli tärkeä huipentuma yli 40 vuoden monimutkaisessa taistelussa kommunistien sirpaloitumisen ylittämiseksi ja yhtenäisyyden asettamiseksi marxismi-leninismi-maoismin perustalla. Tämän prosessin ymmärtämisellä on suurta merkitystä, rakentaen ensimmäisen, toisen ja kolmannen internationaalin suursaavutuksille, sekä ottaen huomioon Kommunistisen Informaatiotoimiston kontribuutiot, tartuakseen lujasti Kommunistisen Internationaalin rekonstituoinnin tehtävän strategiseen merkitykseen. Tämä prosessi opettaa meille, että proletaarista yhtenäisyyttä on aina lujitettu vain askel askeleelta taistelussa revisionismia, opportunismia ja hajotusta vastaan. Näin ollen on myöskin oltava selvää, että voimien hajaannusta ei ole ylitetty, mutta hajaannustendenssi on käännetty yhdistymistendenssiksi. YMKK:n saavuttama ideologinen, poliittinen ja järjestöllinen yhtenäisyys on avannut oven kahden linjan taistelun kehittämiselle, proletaarisen yhtenäisyyden kehityslaille, korkeammalla, järjestäytyneemmällä tavalla. Näin ollen, tahdomme toivottaa tervetulleiksi kaikki kontribuutiot, joita puolueet ja järjestöt ovat kukin perustamisen jälkeen tehneet väittelyn ja keskustelun lisäämiseksi, ja tahdomme korostaa että korkeamman kansainvälisen yhtenäisyyden perusta on kansallisten puolueiden ja järjestöjen itsenäinen rakennustyö, jalat joilla KKL tulee marssimaan eespäin. Tahdomme myös toivottaa tervetulleiksi meille osoitetut lausunnot maolaisilta puolueilta ja järjestöiltä Kansainvälisen Kommunistien Liiton ulkopuolelta. Tervehdimme niitä tärkeänä kantana KKL:n nostattamassa väittelyssä, joka tulee palvelemaan kansainvälisen järjestön vahvistamista kahden linjan taistelun kautta, “yhtenäisyys-taistelu-yhtenäisyyden”, kritiikin ja itsekritiikin kautta, ja tekemään siitä vielä lujemmin proletaarisen maailmanvallankumouksen välineen. Vahvistamme täten tahtomme syventää näitä kontakteja ja toivomme kykenevämme toteuttamaan tämän pyrinnön pian ideologisen väittelyn ja uusien kahdenkeskisten kokousten muodossa.

Kansainvälinen Kommunistien Liitto on kansainvälisen proletariaatin sekä sorrettujen kansojen ja kansakuntien taistelun väline. Objektiiviset olosuhteet huutavat tämän työkalun vahvistamista ja lujittamista vastaamaan kutsua järjestölle, johdolle maailmanlaajuisessa taistelussa imperialismia vastaan. Nykyisin kehittymässä olevat suuret poliittiset myrskyt tullaan muuntamaan kommunistien subjektiiviseksi voimaksi vain, jos täytämme päätehtävän, tehdä ainoasta tieteellisestä, koska todesta, ideologiasta kansainvälisen ja puolueyhtenäisyyden keskuksen ja sovetaa sitä konkreettisiin olosuhteisiin. Näin ollen me ilmaisemme tarpeen kaksinkertaistaa ponnistukset KKL:n olemassaolon toisena vuotena. Yhtäältä, lujittaaksemme ja ajaaksemme kansainvälistä yhdistymistä pitämällä kahdenkeskisiä kokouksia, tapahtumia, foorumeita, väittelyitä, sekä myöskin yhdistyäksemme heidän kanssa, jotka ovat esittäneet kritiikkiä ja epäilyksiä. Hajaannus ja sirpaleituneisuus palvelevat revisionismia ja jättävät tilaa opportunismin kukoistukselle. Erittely ja yhdistyminen puolestaan palvelevat Uuden Kansainvälisen Järjestön päätehtävää “taistella maoismin puolesta proletaarisen maailmanvallankumouksen ainoana oppaana ja komentajana, palvella marxilais-leniniläis-maolaisten kommunististen puolueiden konstituutiota tai rekonstituutiota (keskeneräistä strategista tehtävää), sekä palvella kansansotien aloittamista, kehittämistä ja koordinointia maailmassa Kommunistisen Internationaalin rekonstituoimiseksi.” Ja toisaalta, pohjan lujittamiseksi ja laajentamiseksi joukoissa ja taistelun kiihdyttämiseksi kansallisessa kontekstissa kunkin puolueen rekonstituution/rekonstituution tai edelleenrakentamisen puolesta kansainvälisen kommunistisen liikkeen palveluksessa. Kuten puheenjohtaja Mao sanoi, Kiinan Kommunistisen Puolueen perustaminen muutti ikiajoiksi koko Kiinan vallankumouksen kasvot. Tänään kommunististen puolueiden rekonstituointi marxismi-leninismi-maoismin alla tulee myöskin muuttamaan vallankumouksen kasvot kussakin maassa sekä proletaarisen maailmanvallankumouksen. Tämä edellyttää ennen kaikkea johdon, marxismi-leninismi-maoismin alle lujasti yhdistyneiden toverien johtavien ydinten, takomista.

On kaksi koko maailman vallankumouksellisessa liikkeessä operoivaa voimaa: kansainvälinen proletaarinen liike ja kansallinen vapautusliike. Lenin, Marxia kehittäen, asettaa perustan maailmanvallankumouksen strategialle imperialismin heikentämiseksi, yhdistäkää kansallisen vapautusliikkeen taistelu kansainvälisen proletaarisen liikkeen taisteluihin ja kehittäkää vallankumousta. “Kaikkien maiden proletaarit ja sorretut kansat, liittykää yhteen!”. Puheenjohtaja Mao – kehittäen maailmanvallankumouksen strategiaa ja taktiikkaa hetkeen määriteltynä: “Kaikkien maiden marxisti-leninistit, yhdistykää! Koko maailman vallankumoukselliset kansat, yhdistykää; kumotkaa imperialismi, nykyaikainen revisionismi ja eri maiden kaikki taantumukselliset!”

Eläköön proletariaatin uusi kansainvälinen järjestö, KKL!

Eläköön puheenjohtaja Maon syntymän 130. vuosipäivä!

Eläköön Palestiinan kansan sankarillinen kansallinen vastarinta!

Yhdistykää maoismin alle!

Alas revisionismi!

Eläköön proletaarinen maailmanvallankumous!

26. joulukuuta 2023,

Kansainvälinen Kommunistien Liitto

Previous post Actualización sobre acciones por el 130º aniversario del natalicio del Presidente Mao
Next post Sobre la situación explosiva en el sur de Asia