[HOLANDÉS] WEG MET DE ALLIANTIE VAN IMPERIALISTEN! BOYCOT DE VERKIEZINGEN VOOR HET «EUROPEES PARLEMENT»!

Proletariërs van alle landen, verenigt u!

WEG MET DE ALLIANTIE VAN IMPERIALISTEN!
BOYCOT DE VERKIEZINGEN VOOR HET «EUROPEES PARLEMENT»!

Miljoenen mensen worden opgeroepen om deel te nemen aan de komende Europese verkiezingen. Tussen 6 en 9 juni zullen de kiezers van de 27 lidstaten van de Europese Unie (EU) 720 leden van het Europees Parlement kiezen. De imperialisten dringen er bij de massa’s op aan om massaal deel te nemen aan deze verkiezingen en gebruiken daarvoor al hun propagandamacht (angst voor imperialistische oorlog in heel Europa, angst voor terrorisme, valse illusies over hervormingen om de problemen van de massa’s te veranderen…). De Europese Unie is geboren als een alliantie van de imperialisten, en is dat vandaag de dag nog steeds. Er is geen mogelijkheid voor een «sociaal» of «democratisch» Europa onder het imperialisme. Daarom vragen ze om een hoge participatie: ze willen de reactionaire projecten van het imperialisme legitimeren tegenover de publieke opinie.

Het reactionaire beleid van de EU en de verschillen tussen de verschillende lidstaten zijn niet te wijten aan het «democratische spel» in de politieke instellingen (Raad, Parlement, topontmoetingen…), maar eerder aan de samenspanning en strijd van de imperialisten. De Europese Unie is geen blok, of een «Europees imperialisme», maar een alliantie van Europese landen, onder hegemonie van Duitsland – in samenspanning en strijd met Frankrijk dat probeert zijn macht te vergroten – om te strijden tegen het Yankee imperialisme. De andere imperialistische landen (Italië, Spanje, België, Finland…) proberen te profiteren en hun positie te verbeteren. Daarom bestaat er niet zoiets als «Europees imperialisme».

De militarisering van de EU gedurende de laatste jaren is berucht, vooral sinds de aanvalsoorlog van het Russische imperialisme in Oekraïne. Profiterend van deze imperialistische agressie heeft de EU haar oorlogspraatjes en haar militariseringsproces opgevoerd. Meer militair budget, meer bewapening, meer onderdrukking… Met meer militarisering willen ze de massa’s onderdrukken en de revolutie vertragen. Daarnaast streven ze naar een bange publieke opinie ten gunste van de imperialistische oorlog. Ze willen nieuwe supermachten worden en de hegemonie betwisten die nu in handen is van het Amerikaanse imperialisme, door een nieuwe buit van de wereld te verdelen door middel van een wereldoorlog. Daarom slaan Duitsland en Frankrijk op oorlogstrommels met hun oorlogszuchtige toespraken en toenemende militaire operaties.

De imperialisten plunderen de onderdrukte naties van Oost- en Zuid-Europa en de Baltische staten.Hoewel het imperialisme het niet nodig heeft dat een onderdrukte natie deel uitmaakt van de EU om het te onderwerpen, maakt het het wel makkelijker. Het brengt ze onder in het gemeenschappelijk beleid om ze gemakkelijker te kunnen domineren: Griekenland, Roemenië, Bulgarije, Polen, Litouwen… Tijdens de laatste EU-top in maart heeft het proces om Bosnië-Herzegovina op te nemen een nieuw niveau bereikt. Zo voegt het zich bij Servië, Montenegro en Noord-Macedonië, die al kandidaat waren. Het imperialisme is onverzadigbaar en wil steeds meer. Buiten Europa verdelen de imperialisten de wereld door een «gemeenschappelijk buitenlands beleid» te voeren waarbij hun winsten toenemen.

Het gemeenschappelijk beleid van de EU is openlijk reactionair, misdadig en in dienst van de imperialisten. De EU kan niet van binnenuit worden veranderd. Een instrument van onderdrukking is een instrument van onderdrukking. Er zijn vele voorbeelden. In de parlementaire politiek worden de Europese Sociale Fondsen (ESF) gebruikt om onderdrukte EU-lidstaten af te persen om de voorwaarden van de imperialisten te accepteren. In de industrie propageren ze schijnheilig de «ecologie» om de export van financieel kapitaal naar onderdrukte naties buiten de EU te bevorderen. Aan de grenzen hebben de verschillende migratiepacten de Middellandse Zee in een massagraf veranderd en genocide gepleegd op duizenden mensen. Op het platteland onderwerpt het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) de kleine producent aan de monopolies. Op cultureel gebied financieren ze culturele en sociale projecten die «de Europese geest» bevorderen. Dat wil zeggen, individualisme, burgerlijke democratie en anticommunisme. Dit alles in een groeiende spiraal van militarisering en oorlogszucht.

Maar de toenemende reactionarisering van de EU, militarisering en oorlogszuchtige taal is geen bewijs van de triomf van de EU. Integendeel, het is het bewijs van haar diepe crisis en ontbinding. Sinds het begin van dit decennium is de crisis van het imperialisme en bureaucratisch kapitalisme in de hele wereld verergerd, waardoor de afbraak van het imperialisme nog dieper is geworden. De imperialisten kunnen niet blijven regeren zoals voorheen. De belangrijkste tegenstelling op dit moment – en tegelijkertijd de belangrijkste tegenstelling van het imperialisme – is de tegenstelling tussen onderdrukte naties en imperialistische grootmachten en machten. De explosiviteit van de massa’s doet de imperialisten, reactionairen en revisionisten beven. Beetje bij beetje manifesteert zich een nieuwe periode van revoluties als onderdeel van de Nieuwe Grote Golf van de Proletarische Wereldrevolutie.

Dit gebeurt overal ter wereld, en logischerwijs ook in «het oude continent». De mobilisaties en gevechten in solidariteit met het heldhaftige Palestijnse Nationale Verzet tonen de hypocrisie van de burgerlijke democratie, waar ondanks de onderdrukking de massa’s vechten en zullen blijven vechten voor Palestina. De protesten van de proletarische jeugd, vooral in Frankrijk, laten zien dat het imperialisme een papieren tijger is. De protesten tegen het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) hebben duizenden boeren uit bijna alle Europese landen op straat gebracht. De strijd tegen het racistische migratiebeleid laat zien dat de massa’s streven naar internationale solidariteit. Heel Europa is een kruitvat dat elk moment kan ontploffen. Kortom, de situatie toont de crisis en afbraak van het imperialisme en hoe de massa’s op zoek zijn naar richting. Die richting kan alleen gegeven worden door haar voorhoede, de Communistische Partij.

Deze situatie bepaalt de taken van de revolutionairen: het oprichten of opnieuw samenstellen van communistische partijen die geleid worden door het marxisme-leninisme-maoïsme om de revolutie te maken, om de macht te grijpen met een revolutionaire oorlog, met een volksoorlog.

De massa’s wantrouwen de burgerlijke democratie en haar bestuurders. De objectieve voorwaarden voor revolutie zijn nog nooit zo rijp geweest als nu. We moeten de subjectieve voorwaarden vastberaden en met durf ontwikkelen. Laten we vertrouwen op de massa’s, laten we de imperialistische instellingen ontmaskeren, laten we valse parlementaire illusies wegnemen, laten we de revisionisten en opportunisten bekritiseren die de volgende burgerlijke leider willen legitimeren. Laten we een sterke boycotcampagne opzetten waarin we de EU aanklagen als een alliantie van de imperialisten. Een uitgebrachte stem is een stem voor de bourgeoisie. Geen arbeidersstem bij de stembusgang. De blauwe vlag met de 12 sterren is lager dan ooit. Laten we de rode vlag hoog hijsen.

WEG MET DE ALLIANTIE VAN IMPERIALISTEN!

BOYCOT DE VERKIEZINGEN VOOR HET «EUROPEES PARLEMENT»!

Ondertekenaars:

Comités voor de Stichting van de (maoïstische) Communistische Partij van Oostenrijk

Comité Rode Ster, Denemarken

Maoïstisch Comité in Finland

Maoïstische Communistische Partij (Frankrijk)

Comité Rode Vlag, Duitsland

Communistisch Comité van Nederland

Dien het volk – Communistische Liga van Noorwegen

Maoïstische Communistische Partij – Spaanse Staat

Previous post [NORUEGO] NED MED IMPERIALIST ALLIANSEN! BOIKOTT VALGET TIL «EUROPAPARLAMENTET»!
Next post [FRANCÉS] A bas l’Alliance des impérialistes! Boycott des élections au «Parlement Européen»!