[FINLANDÉS] ALAS IMPERIALISTIEN LIITTO! BOIKOTOIKAA “EUROOPAN PARLAMENTIN” VAALEJA!

Kaikkien maiden proletaarit, liittykää yhteen!

ALAS IMPERIALISTIEN LIITTO!

BOIKOTOIKAA “EUROOPAN PARLAMENTIN” VAALEJA!

Miljoonia ihmisiä kutsutaan osallistumaan tuleviin eurovaaleihin. 6.–9. kesäkuuta äänestäjät Euroopan unionin (EU) 27 jäsenvaltiosta tulevat valitsemaan 720 Euroopan parlamentin jäsentä. Imperialistit kehottavat joukkoja osallistumaan massiivisesti näihin vaaleihin, käyttäen tässä tarkoituksessa kaikkea propagandavoimaansa (imperialistisen sodan pelkoa kautta Euroopan, terrorismin pelkoa, valheellisia illuusioita reformeista joukkojen ongelmien muuttamiseksi…). Euroopan unioni syntyi imperialistien liittona, ja on sellainen yhä tänään. Ei ole mahdollisuutta “sosiaaliselle” tai “demokraatiselle” Euroopalle imperialismin alla. Tämän vuoksi he kutsuvat korkeaan osallistumiseen: he haluavat legitimoida yleisen mielipiteen edessä imperialismin taantumukselliset projektit.

EU:n taantumukselliset politiikkatoimet ja erot eri jäsenmaiden välillä eivät johdu “demokraattisesta pelistä” poliittisissa instituutioissa (neuvosto, parlamentti, huippukokoukset…), vaan pikemminkin imperialistien vehkeilystä ja taistelusta. Euroopan unioni ei ole blokki tai “eurooppalainen imperialismi”, vaan Euroopan maiden liitto Saksan hegemonian alla – vehkeilyssä ja taistelussa Ranskan kanssa, joka yrittää lisätä valtaansa – kilpailussa jenkki-imperialismin kanssa. Muut imperialistimaat (Italia, Espanja, Belgia, Suomi…) yrittävät hyötyä ja parantaa asemiaan. Tämän vuoksi ei ole mitään sellaista kuin “eurooppalainen imperialismi”.

EU:n militarisoituminen viime vuosina on tunnettua, varsinkin venäläisen imperialismin Ukrainassa käymän hyökkäyssodan myötä. Hyödyntäen tätä imperialistista hyökkäystä EU on lisännyt sotaalietsovia puheitaan ja militarisoitumisprosessiaan. Enemmän sotilasbudjettia, enemmän aseistusta, enemmän repressiota… Suuremmalla militarisoitumisella he haluavat tukahduttaa joukot ja lykätä vallankumouksen. Lisäksi he tavoittelevat säikähtänyttä yleistä mielipidettä, joka olisi suosiollinen imperialistiselle sodalle. He yrittävät tulla uusiksi supervalloiksi ja kilpailla hegemoniasta, jota nyt pitää USA:n imperialismi, jakaen maailman uudet sotasaaliit maailmansodan kautta. Tämän vuoksi Saksa ja Ranska lyövät sotarumpujaan sotaalietsovilla puheillaan ja lisääntyvillä sotilasoperaatioillaan.

Imperialistit rosvoavat itäisen ja eteläisen Euroopan sekä Baltian sorrettuja kansakuntia. Vaikka imperialismi ei tarvitse sorrettua kansakuntaa EU:n sisällä voidakseen alistaa sitä, se tekee siitä helpompaa. Se tuo ne mukaan yhteiseen politiikkaan niiden hallitsemiseksi helpommin: Kreikka, Romania, Bulgaria, Puola, Liettua… Maaliskuussa pidetyssä EU:n huippukokouksessa Bosnia-Herzegovinan EU:hun sisällyttämisen prosessi saavutti uuden tason. Niinpä se liittyy Serbian, Montenegron ja Pohjois-Makedonian joukkoon, jotka ovat jo ehdokasvaltioita. Imperialismi on kyltymätöntä, ja se tavoittelee aina vain enemmän. Euroopan ulkopuolella imperialistit jakavat maailmaa käyttäen “yhteistä ulkopolitiikkaa”, jossa niiden voitot kasvavat.

EU:n tavoittelemat yhteiset politiikkatoimet ovat avoimen taantumuksellisia, rikollisia ja imperialistien palveluksessa. Sitä ei voida muuttaa sisältä käsin. Sortoväline on sortoväline. On monia esimerkkejä. Parlamentaarisessa politiikassa Euroopan sosiaalirahastoa (ESF) käytetään kiristämään sorrettuja EU-jäsenkansakuntia hyväksymään imperialistien ehdot. Teollisuudessa ne propagoivat tekopyhinä “ekologiaa” suosiakseen finanssipääoman viemistä sorrettuihin maihin EU:n ulkopuolella. Rajoilla erilaiset siirtolaissopimukset ovat muuttaneet Välimeren joukkohaudaksi, toimittaen kansanmurhaa tuhansia joukkoja vastaan. Maaseudulla yhteinen maatalouspolitiikka (CAP) alistaa pientuottajat monopoleille. Kulttuurissa ne rahoittavat kulttuurisia ja yhteiskunnallisia projekteja, jotka markkinoivat “eurooppalaista henkeä”. Se on: individualismia, porvarillista demokratiaa ja antikommunismia. Kaikki tämä militarisaation ja sodanlietsonnan kasvavassa spiraalissa.

Mutta EU:n kasvava taantumuksellistuminen, militarisoituminen ja sodanlietsontapuhe ei ole todisteena EU:n voittokulusta. Päinvastoin se on todisteena sen syvästä kriisistä ja mädäntymisestä. Tämän vuosikymmenen alusta lukien imperialismin ja byrokraattisen kapitalismin kriisi on pahentunut kaikkialla maailmassa syventäen sen mädäntymistä. Imperialistit eivät voi jatkaa hallitsemista kuten ennen. Pääristiriita nykyhetkellä – ja samalla pääristiriita imperialismissa – on ristiriita sorrettujen kansakuntien sekä imperialististen supervaltojen ja valtojen välillä. Joukkojen räjähtävyys saa imperialistit, taantumukselliset ja revisionistit vapisemaan. Vähä vähältä uusi vallankumouskausi ilmenee osana proletaarisen maailmanvallankumouksen uutta suurta aaltoa.

Tätä tapahtuu kaikkialla maailmassa ja loogisesti myös “vanhalla mantereella”. Mobilisaatiot ja taistelut solidaarisuudessa Palestiinan sankarilliselle kansalliselle vastarinnalle osoittavat tekopyhäksi porvarillisen demokratian, jossa huolimatta repressiosta joukot taistelevat ja jatkavat taisteluaan Palestiinan puolesta. Proletaarisen nuorison protestit, erityisesti Ranskassa, osoittavat, että imperialismi on paperitiikeri. Protestit yhteistä maatalouspolitiikkaa (CAP) vastaan ovat saaneet tuhannet viljelijät lähes kaikista Euroopan maista menemään kaduille. Taistelut rasistista maahanmuuttopolitiikkaa vastaan näyttävät, että joukot janoavat kansainvälistä solidaarisuutta. Koko Eurooppa on ruutitynnyri, joka voi räjähtää minä hetkenä hyvänsä. Lyhyesti tilanne osoittaa imperialismin kriisin ja mädäntymisen sekä sen, että joukot etsivät suuntaa. Sen suunnan voi antaa vain sen etujoukko, kommunistinen puolue.

Tilanne määrittää vallankumouksellisten tehtävät: konstituoida tai rekonstituoida marxismi-leninismi-maoismin ohjaamat kommunistiset puolueet vallankumouksen tekemiseksi, vallan ottamiseksi vallankumouksellisella sodalla, kansansodalla.

Joukot eivät luota porvarilliseen demokratiaan ja sen hallintovirkailijoihin. Objektiiviset olosuhteet vallankumoukselle eivät ole ikinä olleet yhtä kypsät kuin nyt. Meidän on urheina kehitettävä lujasti subjektiivisia olosuhteita. Nojautukaamme joukkoihin, paljastakaamme imperialistiset instituutiot, hälventäkäämme valheelliset parlamentaariset illuusiot, kritisoikaamme revisionisteja ja opportunisteja, jotka pyrkivät legitimoimaan seuraavan porvarillisen johtajan. Pankaamme käyntiin luja boikottikampanja, joka tuomitsee EU:n imperialistien liittona. Annettu ääni on ääni porvaristolle. Ei työläisten ääntä äänestysluukulla. 12 tähden sininen lippu on alempana kuin koskaan. Antakaamme punaisen lipun liehua korkealla.

ALAS IMPERIALISTIEN LIITTO!

BOIKOTOIKAA “EUROOPAN PARLAMENTIN” VAALEJA!

Allekirjoittajat:

Komiteat Itävallan (Maolaisen) Kommunistisen Puolueen Perustamiseksi

Komitea Punatähti, Tanska

Maolainen Komitea Suomessa

Maolainen Kommunistinen Puolue (Ranska)

Komitea Punalippu, Saksa

Alankomaiden Kommunistinen Komitea

Palvelkaa Kansaa – Norjan Kommunistinen Liitto

Maolainen Kommunistinen Puolue (Espanjalainen valtio)

Previous post [DANÉS] NED MED ALLIANCEN AF IMPERIALISTER! BOYKOT VALGET TIL »EUROPA-PARLAMENTET«!
Next post [NORUEGO] NED MED IMPERIALIST ALLIANSEN! BOIKOTT VALGET TIL «EUROPAPARLAMENTET»!