[NORUEGO] NED MED IMPERIALIST ALLIANSEN! BOIKOTT VALGET TIL «EUROPAPARLAMENTET»!

Proletarer i alle land, foren dere!

NED MED IMPERIALIST ALLIANSEN!

BOIKOTT VALGET TIL «EUROPAPARLAMENTET»!

Millioner av folk er påkalt til å delta i det kommende europeiske valget. Mellom 6. og 9. juni vil de velgerne i de 27 medlemmene i den Europeiske Union (EU) velge 720 medlemmer av Europaparlamentet. Imperialistene oppfordrer massene til massiv deltagelse i dette valget, med å bruke all deres propaganda makt for dette formålet (frykt for imperialistisk krig i hele Europa, frykt for terrorisme, falske illusjoner om reformer for å endre massenes problemer…). Den Europeiske Union ble født som en imperialist allianse, og er fortsatt det i dag. Det er derfor de påkaller for høy deltagelse: de vil legitimere imperialismens reaksjonære prosjekt ovenfor den offentlige opinionen.

EUs reaksjonære politikk and forskjellene som finnes mellom forskjellige medlem stater are ikke på grunn av det «demokratiske spillet» i de politiske institusjonene (Råd, Parlament, toppmøter…), men på grunn av imperialistenes sammensvergelse og kamp. Den Europeiske Union er ikke en blokk, eller en «europeisk imperialisme», men en allianse av land i Europa, under Tysk hegemoni – i sammensvergelse og kamp med Frankrike som prøver å øke makta si – for å konkurrere med yankee imperialismen. De andre imperialistiske landene (Italia, Spania, Belgia, Finland…) ønsker å profittere og forbedre posisjonen sin. Det er derfor det ikke er noen ting slik som «europeisk imperialisme».

Militariseringen av EU i løpet av de siste årene er notorisk, spesielt siden den russiske imperialismens angrepskrig i Ukraina. Med å utnytte denne imperialistiske aggresjonen har EU økt sin krigshissende prat og har økt sin militariseringsprosesss. Høyere militærbudsjett, mer våpen, mer represjon. Med større militarisering vil de undertrykke massene og utsette revolusjonen. I tillegg søker de en skremt offentlig opinion i favør av den imperialistiske krigen. De forsøker å bli nye supermakter og å utfordre hegemoniet som nå er holdt av USA imperialismen, ny oppsplitting av verdens bytter gjennom verdenskrig. Det er derfor Tyskland og Frankrike slår på krigstrommene med sine krigshissende taler og økende militæroperasjoner.

Imperialistene plyndrer de undertrykte nasjonene i Øst- og Sør-Europa og i Baltikum. Selv om ikke imperialistene trenger at en undertrykt nasjon er med i EU for å underordne det, gjør det det enklere. Det fører dem inn i en økonomisk politikk for å dominere dem enklere: Hellas, Romania, Bulgaria, Polen, Litauen… I løpet av det siste EU toppmøtet i mars nådde prosessen med å inkorporere Bosnia-Hercegovina et nytt nivå. Slik føyer de seg inn med Serbia, Montenegro, og Nord Makedonia, som allerede er kandidater. Imperialismen er umettelig og søker mer og mer. Utenfor Europa deler imperialistene opp verden med å innføre en «felles utenrikspolitikk» som øker profittene deres.

Den felles politikken etterfulgt gjennom EU er åpent reaksjonær, kriminell og i imperialistenes tjeneste. Den kan ikke endres fra innsiden. Et verktøy for undertrykking. Det er mange eksempler. I den parlamentariske politikken, er det europeiske sosialfond (ESF) brukt for å utpresse undertrykte EU medlems nasjoner til å akseptere imperialistenes vilkår . I industrien propaganderer de for «økologi» til fordel for eksport av finanskapital til undertrykte nasjoner utenfor EU. Med grensen har de forskjellige flyktningavtalene gjort middelhavet om til en massegrav, gjennomført folkemord mot tusenvis av masser. På landsbygda underordner den felles landbrukspolitikken (CAP) de små produsentene til monopolene. I kulturen finansierer de kulturelle og sosiale prosjekter som promoterer «den europeiske ånden». Det vil si individualisme, borgerlig demokrati og antikommunisme. Alt dette i en voksende spiral av militarisering og krigshissing.

Men den økende reaksjoniseringen av EU, militarisering og krigshissende prat er ikke bevis på EUs seier. Det er motsatt, det er bevis på dens dype krise og forråtnelse. Siden starten av dette tiåret har krisen i imperialismen og den byråkratiske kapitalismen blitt forverret gjennom hele verden, som øker forråtnelsen dens. Imperialistene kan ikke fortsette å herske som før. Hovedmotsigelsen i det nåværende øyeblikket -og på samme tid hovedmotsigelsen i imperialismen- er motsigelsen mellom undertrykte nasjoner og imperialistiske supermakter og makter. Massenes eksplosivitet får imperialistene, reaksjonære og revisjonister til å skjelve. Litt etter litt manifesterer en ny periode av revolusjoner seg som en del av verdensrevolusjonens nye store bølge.

Dette skjer over hele verden, og logisk, også på «det gamle kontinent». Mobiliseringene og kampene i solidaritet med den heroiske palestinske nasjonale motstanden viste det borgerlige demokratiets hykleri, der massene kjemper kjemper, og vil fortsette å kjempe, for Palestina, til tross for represjon. Den proletariske ungdommens protester, spesielt i Frankrike, viser at imperialismen er en papirtiger. Protestene mot den felles landbrukspolitikken (CAP) førte tusenvis av bønder fra nesten alle europeiske land til gata. Kampene mot rasistisk flyktningpolitikk viser at massene strever for internasjonal solidaritet. Hele Europa er en krutttønne som kan eksplodere når som helst. Kort, situasjonen viser imperialismens krise og forråtnelse og hvordan massene ser etter ledelse. Den ledelsen kan bare bli gitt av deres fortropp, det kommunistiske partiet.

Situasjonen bestemmer revolusjonens oppgaver: å konstituere eller rekonstituere kommunistiske partier, veiledet av Marxismen-Leninismen-Maoismen, for å gjøre revolusjon, å ta makta med revolusjonær krig, med folkekrig.

Massene stoler ikke på borgerlig demokrati og dets administratorer. De objektive forholdene for revolusjon har aldri vært så modne som nå. Vi må fast utvikle de subjektive forholdene med mot. La oss stole på massene, la oss avsløre de imperialistiske institusjonene, la oss fjerne falske parlamentariske illusjoner, la oss kritisere revisjonistene og opportunistene som prøver å legitimere den neste borgerlige lederen. La oss sette ut en sterk boikott kampanje som fordømmer EU som en imperialist allianse. Ingen arbeiderstemme i valgurna. Det blå flagget med 12 stjerner henger lavere enn noen gang. La oss heise den røde fana høyt.

NED MED IMPERIALIST ALLIANSEN!

BOIKOTT VALGET TIL «EUROPAPARLAMENTET»!

Underskrifter:

Komiteer for stiftelsen av det (Maoistiske) Østerrikes Kommunistiske Parti

Komiteen Røde Stjerne, Danmark

Maoistisk Komité i Finland

Maoistisk Kommunistisk Parti (Frankrike)

Komiteen Røde Fane, Tyskland

Kommunistisk Komité Nederland

Tjen Folket – Kommunistisk Forbund (Norge)

Maoistisk Kommunistisk Parti – Den Spanske Staten

Previous post [FINLANDÉS] ALAS IMPERIALISTIEN LIITTO! BOIKOTOIKAA “EUROOPAN PARLAMENTIN” VAALEJA!
Next post [HOLANDÉS] WEG MET DE ALLIANTIE VAN IMPERIALISTEN! BOYCOT DE VERKIEZINGEN VOOR HET «EUROPEES PARLEMENT»!