Al støtte til den heltemodige Palæstinensiske Nationale Modstandskamp

A continuación publicamos el posicionamiento en danés de la Liga Anti-imperialista:

Vi, den forberedende kommission for Antiimperialistisk Forbund, proklamerer uden begrænsning vores totale støtte til det palæstinensiske folks væbnede antiimperialistiske kamp, udført af masserne og deres patriotiske organisationer, ligesom vi fordømmer den zionistiske stat Israel og de imperialister, der støtter den, alle folkemordere og krigsforbrydere, som bør stilles til ansvar for deres forbrydelser.

Vi indtager en fast holdning til handlingerne i Den Palæstinensiske Nationale Fronts taktiske modoffensiv den 7. oktober som handlinger i retfærdig krig mod den militære invasion og koloniale besættelse, som har eksisteret i mere end 75 år, begge er de længste i den nuværende epoke. Vi indtager en fast holdning til denne nationale befrielseskamp, som er de undertrykte folks stolthed i verden, symbolet på den antiimperialistiske kamps uovervindelighed, og som med deres store evne til at ofre sig og heltemod uden grænser fortsætter med at trodse den selvudnævnte »mest effektive hær i verden« og påføre den svære nederlag.

Vi står fast på det antiimperialistiske princip om, at kampen mod imperialisternes besættelse og aggression skal føres med alle nødvendige midler af de undertrykte folk, og vi bekræfter, at vejen til befrielse er den væbnede antiimperialistiske kamp, der føres til enden, og som afviser »fredsaftalerne« og forlig, der fremmes af imperialismen og dens lakajer.

Vi fordømmer det hadefulde hykleri fra imperialisterne, de reaktionære ideologer og monopolerne fra imperialisternes massemedier, som anklager den palæstinensiske modstand for at bryde de internationale love, og de fortsætter med at dække over og retfærdiggøre alle Israels forbrydelser mod menneskeheden og Holocaust mod det palæstinensiske folk på en kynisk måde. De glemmer, at i deres egne imperialistiske »internationale love« er alle metoder og former for kamp anerkendt som retfærdige mod en kolonial aggression.

Vi hilser de palæstinensiske folkemasser som et eksempel på rastløs tapperhed, heltemod og vedholdenhed. Masserne betaler konstant deres blodpris for den nationale befrielse, under mange og ekstraordinære ofre for en fælles sag, for at få den til at triumfere. De har ikke tilladt zionisterne og imperialisterne at splitte den nationale front: børn, ældre, kvinder, unge og mænd kæmper skulder ved skulder for den nationale befrielses patriotiske sag. Deres kamp er i dag en revolutionær kendsgerning, som vækker den reneste antiimperialistiske følelse. Vi ser mod Gaza og tager det som et stort revolutionært eksempel. Palæstina gør modstand, Palæstina vil lykkes!

Vi bekræfter, at Antiimperialistisk Forbund vil gøre alt, hvad der er muligt, for at give effektiv støtte til det palæstinensiske folks væbnede kamp og dets patriotiske organisationer, fordi denne kamp er en del af den Proletariske Verdensrevolution.

Leve den heltemodige palæstinensiske nationale modstand!

Forberedende Kommission for opbygningen af Antiimperialistisk Forbund

Underskrifter:

Studenterbevægelsen i Folkets Tjeneste – MESP (Columbia)

Studenterbevægelse Røde Hammer (Columbia)

Folkets Strømning – Røde Sol (Columbia)

Front til Forsvarat af Folkets Kampe (Ecuador)

Partizan (Tyrkiet)

Albacates Revolutionære Komité (Spanien)

Støttekomitéen Nyt Brasilien (Spanien)

Antiimperialistisk Forbund (Finland)

Magasinet Røde Fane (Norge)

Rød Front (Norge)

Revolutionære Front til Forsvaret af Folkets Rettigheder – FRDDP (Brasilien)

Rød Enhed – Revolutionært Ungdomsforbund (Brasilien)

Folkekvindebevægelsen – MFP (Brasilien)

Fattigbøndernes Forbund – LCP (Brasilien)

Arbejderforbundet (Brasilien)

Folkets Revolutionære Front (Chile)

Folkebevægelsen Peru – MPP (Peru)

Magasinet Klassestandpunkt (FRG)

Aktion for Folkets Demokratiske Rettigheder – ADRV (Østrig)

Antiimperialistisk Aktion (Frankrig)

Præriebrand (Sverige)

Antiimperialistisk Kollektiv (Danmark)

Previous post Batallas alrededor del campo de refugiados de Bureij y Khan Younis en Gaza, Israel continúa bombardeando los civiles
Next post Hejs den røde fane for Forening under MLM for at opfylde opgaverne i den nye situation!